/about-company-header.png

DOTACJE

phone icon
NASZA FIRMOWA INFOLINIA 33 810 11 67

DOTACJE

„ZNACZĄCE ULEPSZENIE PRODUKTU POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII PACZKOWANIA ZŁOMU POPRODUKCYJNEGO WIELKOGABARYTOWEGO”

BENEFICJENT:

DIL SUROWCE WTÓRNE Sp. z o.o. Sp. k.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1.588.302,86 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

564.300,00 zł

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne prasonożyce umożliwiające
wprowadzenia na rynek innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego.

PLANOWANE EFEKTY

Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu,
dotarcie do nowych rynków zbytu oraz wzrost zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY
"WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP
PRASY KANAŁOWEJ DO ZAKŁADU W RYBARZOWICACH"

Wartość projektu: 761 280 zł

Wartość dofinansowania: 374 400 zł

"ZMIANA PROCESU TRANSFERU SUROWCÓW WTÓRNYCH POPRZEZ ZAKUP
NOWEGO PRZENOŚNIKA ŁAŃCUCHOWEGO DO ZAKŁADU W RYBARZOWICACH"

Wartość projektu: 265 959.98 zł

Wartość dofinansowania: 159 575,98zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl